All for Joomla All for Webmasters

„Панорам.БГ“ ООД с ЕИК-203382639 и адрес в гр. София 1113, ж.к. Изток, ул. Антон Чехов №59, бл. 217, вх. А, ет. 3, ап. 8, е търговско дружество с предмет на дейност изработка на web-базирани интерактивни визуализации, web-сайтове и дигитални фотографски услуги. Дружеството не предоставя услуги на крайни потребители по смисъла на ЗЗП. Настоящият web-сайт е с информационна насоченост и съдържанието му е демоснтрационно. Никаква част от съдържанието не представлява конкретно търговско предложение, освен ако не е посочено изрично наименование на продукт с цена и срок на валидност на предложението. Договаряне с потенциални клиенти се осъществява извън web-адреса www.Panoram.BG

Адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. Незабравка 25, офис 612
Управител: Георги Палпурин
Телефон: +359 (88) 9531410