All for Joomla All for Webmasters

Екипът на Panoram.bg осъществява широк кръг от взаимносвързани експертни и технологични дейности, насочени към прецизно структуриране и представяне пред вашите потребители на 360° продукт, който позволява иновативно и провокиращо популяризиране на вашите послания и привличане на потенциални клиенти към стоките, услугите и пространствата, които предлагате.

Изработка на 360° панорама

Запознаване с бизнеса ви

Нашата работа започва с това да се запознаем внимателно с естеството на вашия бизнес и да вникнем в целите, които си поставяте – за да можем да структурираме най-точно необходимия ви 360° продукт.


Стратегия и сценарий

На база получената информация изготвяме маркетингова стратегия за постигане на целите ви и нашите сценаристи се заемат със задачата да структурират конкретната история, която да разкажем за вас посредством бъдещия 360° виртуален тур.


Панорамно 360° заснемане

Следва посещение на място от нашите фотографи, които ще издебнат най-добрата част от деня (или от нощта), за да заснемат необходимите 360° панорамни позиции, представящи вашите послания в най-добра светлина.


Елементи за вграждане

Нашите дизайнери ще разработят в съгласие с вашия бранд и утвърдения сценарий необходимите допълнителни активни елементи за вграждане (изображения, аудио и видео, навигационни менюта и други), които ще съпътстват потребителя и ще му поднасят непрестанни изненади по време на виртуалния 360° тур.


Обработка и монтаж

Нашите програмисти ще обработят заснетите панорами и ще ги превърнат в своеобразен 360° виртуален тур съгласно указанията на сценаристите, като брандират и вградят всичките необходими активни елементи, придаващи интригуваща динамика на вашето представяне.


Пускане в експлоатация

Следва пускане на продукта – в зависимост от неговото естество – или като обособен файл с презентация, или като представителен web-сайт, или като цялостна рекламна кампания, която може при необходимост да бъде вградена във Facebook.


Поддръжка и анализ

Динамичният характер на web-сайтовете и рекламните кампании ангажира екипа ни да осигури и необходимата поддръжка, обезпечаваща правилното функциониране на нашите 360° продукти и адекватна обработка и анализ на постъпващата информация от потребителите.


Редизайн и надграждане

Разбира се, по всяко време сме на ваше разположение за редизайн – дали защото изготвеният преди време 360° продукт вече е изчерпал своите функции, или защото междувременно сте надградили бизнеса и желаете да осъвремените своите 360° послания.


Широкият набор от специалисти в нашия екип и иновативните технологии, които прилагаме, позволяват да ви предложим гъвкави 360° продукти съгласно изменящите се условия и актуалните нужди на пазара. Нашите дейности са насочени към това да накараме потенциалните клиенти да „влязат“ във вашия магазин, заведение, хотел, спа-център или туристическа забележителност, да „докоснат“ предлаганите от вас стоки и услуги чрез нашите виртуални 360° турове и да поискат това изживяване да се повтори отново – този път на живо.